het ergste (volgens Anna Enquist)

Het ergste is de dolkstoot, vinden zij. Dat iets geheels en gaafs zo onverhoeds wordt aan- getast en voortaan niet meer zelf is maar in binding met het wapen dat zich toegang eist, en breekt, en krast.

Advertenties