Vogels

we wandelen door de veldenkijk, zei je, daar een kievit enginder een valk, we wisten dathet geluk was en dat het nietzou blijven duren, maar we haddenelkaar, en wat we noemdenkon niemand ons afnemenwe geloofden wat we zagenen dat je verdriet zorgvuldigmoet kiezen en dat het beter waste verliezen dan krampachtigvast te houden, en dus … Meer lezen over Vogels

Een pleidooi voor vrijheid en verbeelding (bij Wake van Kurt De Boodt)

In Wake beweegt KURT DE BOODT zich tussen de wieg van een dochter en de begrafenismis van de gehavende gemeenschap waartoe hij behoort. Hij overschouwt het verleden en zoekt manieren om om te gaan met het heden en de toekomst. Voor deze zoektocht hanteert hij de vorm van het sonnet. Dat lijkt klassiek, maar dat … Meer lezen over Een pleidooi voor vrijheid en verbeelding (bij Wake van Kurt De Boodt)

De blik op scherp (De schrijver is een alleenstaande moeder, Hagar Peeters)

‘De schrijver is een alleenstaande moeder’ van HAGAR PEETERS is een erg gevarieerde bundel. Korte gedichten worden afgewisseld met werk van lange adem. De toon is nu eens prozaïsch, dan weer lyrisch. Sommige verzen neigen naar poésie pure; terwijl andere schatplichtig zijn aan de Vijftigers. De foto’s van de dichteres als 29 oude weken astronaut … Meer lezen over De blik op scherp (De schrijver is een alleenstaande moeder, Hagar Peeters)

Van wat de mens gemaakt is (bij Keto Stiefcommando van Thomas Lieske)

Keto Stiefcommando van THOMAS LIESKE is een meerstemmige en uiterst boeiende bundel over de ontheemde mens die, achter de vuilniswagen van het dagelijkse leven, wil ontsnappen aan de vergetelheid en op zoek gaat naar zijn/haar plaats in de geschiedenis. Om bescherming af te dwingen en betekenis te geven aan hun leven spiegelen de Afrikaanse jongens … Meer lezen over Van wat de mens gemaakt is (bij Keto Stiefcommando van Thomas Lieske)

In beweging (bij ‘Ware aard’ van Jan-Willem Anker)

In Ware aard gaat JAN-WILLEM ANKER op zoek naar zijn identiteit en die van de wereld om hem heen. Dat lijkt een statisch en definitief gegeven, maar dat is het allerminst. Of het nu over de liefde, Europa, poëzie of het klimaat gaat; de werkelijkheid is voortdurend in wording en haar betekenis is een dynamisch … Meer lezen over In beweging (bij ‘Ware aard’ van Jan-Willem Anker)

Een tasten met de handen op de rug (bij Winterlaken van Mischa Andriessen)

Op het witte voorplat van Winterlaken van MISCHA ANDRIESSEN staat een band waarop in verschillende schakeringen vijf keer dezelfde foto te zien is van een Amerikaanse zeearend die in volle vlucht een zwaan grijpt. Het zou evengoed een omhelzing kunnen zijn. Noodlot en liefde in één beeld dat telkens herhaald wordt, een betere samenvatting voor … Meer lezen over Een tasten met de handen op de rug (bij Winterlaken van Mischa Andriessen)

Brief aan het geluk (na het lezen van ‘De zee is een zij’ van Jan van meenen)

Dierbaar geluk, Ik kwam u onlangs tegen. Niet – zoals gewoonlijk – in de ogen van degenen die me lief zijn, of in hun dromen of hun wensen. Nee, ik ontmoette u op een plek waar ik u allerminst had verwacht: de poëzie. U weet even goed als ik dat de poëzie een veel bezochte … Meer lezen over Brief aan het geluk (na het lezen van ‘De zee is een zij’ van Jan van meenen)

Onderdak (bij ‘Een kamer met een tafel en schrijfgerei’ van Ivo van Strijtem)

In Een kamer met een tafel en schrijfgerei bezingt IVO VAN STRIJTEM het leven dat zich weert tegen ouderdom en afscheid. Dat levert een erg gevarieerde bundel op met uitgepuurde gedichten waarin veel meer te lezen valt dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. In deze bundel is er een dubbelzinnige fascinatie voor de … Meer lezen over Onderdak (bij ‘Een kamer met een tafel en schrijfgerei’ van Ivo van Strijtem)

“Schots en scheef sta ik in de wereld” (bij Fantoommerrie van Marieke Lucas Rijneveld)

Met haar tweede bundel Fantoommerrie heeft Marieke Lucas Rijneveld een indringend mooie bundel geschreven waarin ze met een heel eigen stem ontleedt wie ze is, in welke onvolmaakte wereld zij leeft en wat ze kan betekenen. Ze toont de mens en de nietigheid van zijn/haar verlangens en angsten en doet dat op een manier die … Meer lezen over “Schots en scheef sta ik in de wereld” (bij Fantoommerrie van Marieke Lucas Rijneveld)

Om de dingen heen (na het lezen van “Mijn naam op de deur” van Astrid Arns)

Hoewel er aanvankelijk door de dochter snel gesproken wordt met woorden die uit haar mond vallen, overheerst de stilte in deze bundel. In die stilte worden woorden geworpen; de stemmen zijn gedempt, er wordt gezwegen in koor of gesproken achter dubbelglas. Men heeft schrik van de eigen stem en de stilte is op een zeker … Meer lezen over Om de dingen heen (na het lezen van “Mijn naam op de deur” van Astrid Arns)

Een eindeloze traagheid (bij ‘Stilte in mij’ van Marleen De Crée)

Het eerste gedicht uit “Stilte in mij” eindigt met het woord ‘verlies’. Het laatste gedicht met ‘moedervlek’. Tussen die twee woorden schetst Marleen De Crée ‘een vloeibaar droompad’ uit waarin ze wat onwerkelijk lijkt – het eerste woord van de bundel is ‘alsof’ – probeert te vatten en werkelijk maakt. In de eerste cyclus van … Meer lezen over Een eindeloze traagheid (bij ‘Stilte in mij’ van Marleen De Crée)

Een oefening in empathie (bij ‘De Klaverknoop’ van Paul Demets)

Op zoek naar betekenis lijkt Paul Demets een bijzondere belangstelling te hebben voor de paradox. Men kleedt zich op om iets bloot te geven. Een stoel die niet beweegt, schuift door de kamer. Liefde is woede. Iemand duwt iemand anders van zich af om die persoon aan te halen. Het is duidelijk dat de paradox … Meer lezen over Een oefening in empathie (bij ‘De Klaverknoop’ van Paul Demets)