Vogels

we wandelen door de veldenkijk, zei je, daar een kievit enginder een valk, we wisten dathet geluk was en dat het nietzou blijven duren, maar we haddenelkaar, en wat we noemdenkon niemand ons afnemenwe geloofden wat we zagenen dat je verdriet zorgvuldigmoet kiezen en dat het beter waste verliezen dan krampachtigvast te houden, en dus … Meer lezen over Vogels